Skupina IIA5 

Učebnice: The English File Intermediate, 3rd Edition - Student´s Book 
 
Požadavky k zápočtu pro zimní semestr:
 
1. Docházka ve cvičeních. Účast ve cvičeních je povinná, minimální návštěvnost je 80 % (max 5 absencí). Ve vyjímečných případech lze domluvit individuálně s vyučujícím jinak.
 
2. Domácí písemná práce - Napiš vyprávění (Telling a Story) na jedno z následujících témat: 

 "My nightmare holidays" 

 "A really exiting experience"

  Jak na to?  - učebnice str. 47 a str. 116 , řádkování 2body, rozsah cca 200 slov. Zašlete na můj e-mail do 18. 12. 2019.
 
3. 2x průběžný test z anglického jazyka + 1x test na nepravidelná slovesa ze str. 165 v učebnici - průběžný test se skládá z gramatiky, slovní zásoby, náslechu a čtení s porozuměním textu v rozsahu probrané látky.  Min. úspěšnost v tomto testu pro získání zápočtu je 60 % . 1.- 2. lekce koncem listopadu, 3. - 4. lekce po Vánocích. Test na nepravidelná slovesa musí být splněn na 100%, termín půlka listopadu 2019.
 
 
Požadavky ke zkoušce pro letní semestr:
 
1. Docházka ve cvičeních. Účast ve cvičeních je povinná, minimální návštěvnost je 80% (max. 5 absencí). Ve výjimečných případech lze domluvit individuálně s vyučujícím jinak.
 
2. Domácí písemná práce - napiště článek do studentských novin na jedno z následujících témat: Magazine article - Advantages and disadvantages

 A life without a car 

 A life without meat

 
 Jak na to?  - učebnice str. 120 , rozsah cca 300 slov. Řádkování 2 body. Odevzdat vytištěné do 10. 5. 2020.
 
3. 2x průběžný test z anglického jazyka - průběžný test se skládá z gramatiky, slovní zásoby, náslechu a čtení s porozuměním textu v rozsahu probrané látky.  Min. úspěšnost v tomto testu pro získání zápočtu je 60 % . 5.- 6. lekce půlka dubna, 7. - 8. lekce konec května. 
 
4. Ústní zkouška formou rozhovoru. Během ústní zkoušky student prokáže schopnost rozhovoru na běžná témata v rozsahu probrané látky s     přihlédnutím k pokročilosti skupiny, ve které pracuje.
 
Témata pro konverzaci během ústní zkoušky:

Family and relationships

Education and school

Houses and home

Food nad cooking

Transport

Shopping and money

Cinema

Work and employement