Skupina IIA6 

Učebnice: The English File Upper - Intermediate, 3rd Edition - Student´s Book 
 
Požadavky k zápočtu pro zimní semestr:
 
1. Docházka ve cvičeních. Účast ve cvičeních je povinná, minimální návštěvnost je 80 % (max 5 absencí). Ve vyjímečných případech lze domluvit individuálně s vyučujícím jinak.
 
2. Domácí písemná práceNapiš krátký příběh na jedno z následujících témat: 
 • "The lie" 
 • "Never again"

Jak na to?  - učebnice str. 114 , řádkování 2 body, rozsah cca 200 slov. Zašlete na můj e-mail do 18. 12. 2019.

      
3. 2x průběžný test z anglického jazyka + 1x test na nepravidelná slovesa ze str.165 v učebnici - průběžný test skládá se z gramatiky, slovní zásoby, náslechu a čtení s porozuměním textu v rozsahu probrané látky.  Min. úspěšnost v těchto testech pro získání zápočtu je 60 % . 1.- 2. lekce koncem listopadu, 3. - 4. lekce po Vánocích. Test na nepravidelná slovesa musí být splněn na 100%, termín konec listopadu 2019.
 
Požadavky ke zkoušce pro letní semestr:
 
1. Docházka ve cvičeních. Účast ve cvičeních je povinná, minimální návštěvnost je 80% (max. 5 absencí). Ve výjimečných případech lze domluvit individuálně s vyučujícím jinak.
 
2. Domácí písemná práce - Na základě četby knihy v anglickém originále napiš recenzi na tuto knihu. "Write a book review". Rozsah 250 - 300 slov. Dále si vyberete jednu pasáž (cca půl strany) z knihy, kterou přeložíte do českého jazyka a původní stranu ofotíte. Tuto kopii originálu a  překlad odevzdáte spolu s vaší recenzí. 

Více info, jak napsat bude probráno ve výuce. Rozsah cca 250 - 300 slov. Řádkování 2 body. Odevzdat vytištěné do 10. 5. 2020.

 

3. 2x průběžný písemný test z anglického jazyka - skládá se z gramatiky, slovní zásoby, náslechu a čtení s porozuměním textu v rozsahu probrané látky. Min. úspěšnost pro postoupení ke zkoušce je 60 %. Termíny cca začátek dubna 5.-6. lekce, konec května 7.- 8. lekce.  
 
4. Ústní zkouška formou konverzace. Během ústní zkoušky student prokáže schopnost rozhovoru na běžná témata v rozsahu probrané látky s     přihlédnutím k pokročilosti skupiny, ve které pracuje.
 
Témata pro konverzaci během ústní zkoušky:
 1. Illnesses and injuries, body
 2. Clothes nad fashion
 3. Air travel, transport
 4. Environment
 5. Weather
 6. Feelings
 7. Music
 8. Media and business
 9. Crime and punishment