IIA5 samostudium zadání

Týden 9. - 13. 3. 2020
 
Učebnice str. 60-63, dočíst Reading a vypracovat Revise and Check 5-6. lekce
- audio k náslechům můžete stáhnout na: 
 
 
- jako přípravu na test doporučuji procvičit gramatiku na následujících cvičeních, vždy jsou to 3 strany cvičení, samo vám to opraví, je tam i vysvětlení v případě potřeby (Exercises/Explanation)
 
 
Týden 16.3. - 20.3. 2020
 
Učebnice str. 64 - 65, projít také slovní zásobu na str. 161, poslechněte si Listening a napište jeden bod ze sekce Speaking na str. 65 písemně. Pošlete podepsané na můj e-mail.